Nye ruter på Jaerlines!

Påskeuken starter med en av de største ruteomleggingene i Jaerlines' historie. 

Gjennom flere år har vi tilbudt avganger fra Jæren og ut i verden via Stavanger lufthavn – og det skal vi fortsette med! Derfor har vi justert og tilpasset rutene slik at de passer bedre det reelle reisebehovet – når Jæren vil ut og fly – slik at Jaerlines skal kunne fortsette å gi alle som vil ut og fly fra Jæren et reisetilbud også i framtiden.

Det som blir nytt etter omleggingen er at vi ikke lenger kan tilby de sene kveldsavgangene og avganger på søndager – de forskjellige avgangene blir oppdatert søndag kveld på https://jaerlines.no/rutetider/ og på alle holdeplassene langs ruten vår. 

Ruteomleggingen og de nye rutetidene trer i kraft fra og med 26. mars og gjelder inntil videre, som vi sier. 

Velkommen ombord når du skal ut og fly fra Jæren etter 26. mars 2018!

De nye rutene er som følger:

Mandag - Fredag

Avgang fra Bryne:                  

Klokken 05.45, 06.45, 07.45, 08.45, 09.45, 10.45, 11.45 og deretter 13.45, 14.45, 15.45,16.45, 17.45 og siste avgang klokken 18.45.

Avgang fra Stavanger lufthavn:

Klokken 07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15 og deretter 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15 og siste avgang klokken 19.15.  

Rutetider blir oppdatert når de nye avgangstidene trer i kraft fra og med 26. mars 2018.